Favorite Roast Chicken Seasonings

Roast Sticky Chicken Rub

 • 4 tsp salt
 • 1 tsp cayenne pepper
 • 1 tsp white pepper
 • 1/2 tsp black pepper
 • 1 tsp thyme
 • 1/2 tsp garlic powder
 • 2 tsp paprika
 • 1 tsp onion powder

Traditional Savory Rub

 • 1 tsp salt
 • 1/2 tsp black pepper
 • 1 tsp onion powder
 • 1 tsp garlic powder
 • 1 tsp rosemary
 • 1/2 tsp sage

Seasoning Blends